पश्चिम आवाज मल्टीप्रपोज मियिा प्रा.ली द्धारा संञ्चालीत

             गणतत्र आवाज डट्कम्

बुङगल नगरपालीका वडा नं ४ विजगडा बझाङ

सम्पर्क नम्बरः

9865701767 ,9858480620 

Email Address for official:-

[email protected]

Bungal Purai