बझाङका ५५ सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागु हुँदै

बझाङ : शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि बझाङका ५५ सामुदायिक विद्यालय छनौट गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि विद्यालय छनौट गरि मापदण्डहरु समेत सार्वजनिक गरेको छ । छनौट भएका विद्यालय र कार्यक्रमहरु सबै स्थानीय तह र विद्यालयले कार्यन्वयन गर्नुपर्नेछ । सो कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालय र कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले चाँडै सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकास गर्ने शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको सूचीमा बझाङ जिल्लाका १२ ओटा स्थानिय  तहमा ११ ओटा स्थानीय तहका मात्र ५५ वटा विद्यालय छनौटमा परेका छन् । जसमा जयपृथ्वी नगरपालिकाबाट २ मावि विद्यालय, बुंगल नगरपालिकाबाट ५ मावि र ३ आधारभुत विद्यालय गरि ८ विद्यालय,साइपाल गाउँपालिकाबाट २ मावि विद्यालय, केदारस्युँ गाउँपालिकाबाट २ मावि विद्यालय, खप्तडछान्ना गाउँपालिकाबाट २ मावि, ६ आधारभुत गरी ८ विद्यालय,तलकोट गाउँपालिकाबाट ४ मावि, ६ आधारभुत गरी १० विद्यालय, थलारा गाउँपालिकाबाट ५ मावि, २ प्रावि गरि ११ विद्यालय, दुर्गाथली गाउँपालिकाबाट २ आधारभुत विद्यालय, मष्टा गाउँपालिकाबाट १ मावि, ६ आधारभुत गरि ७ विद्यालय, वित्थडचिर गाउँपालिकाबाट १ मावि, १ आधारभूत गरि २ विद्यालय र सुर्मा गाउँपालिकाबाट १ आधारभुत विद्यालय गरि जम्मा ५५ विद्यालय छनोट भएका छन् । छनौट भएका विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा निर्माण, खानेपानीसहितको शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला, सिकाई तथा विभिन्न प्राविधिक विषयहरु समेटिएका छन् ।

Bungal Purai
Bithadchir 2
Loading...